Partyworking wybrane zagadnienia

Podręcznik ma charakter nowatorski, jest próbą zebrania wiedzy na temat specyfiki i zakresu działań typu partyworking. Gorąco zachęcamy Państwa do wykorzystania wiedzy zawartej w niniejszym podręczniku w pracy.

czytaj dalej

Podręcznik pn. „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka” autorstwa Justyny Rynkiewicz, Anny Siudem, Ireneusza Siudem, Joanny Siudem i Marleny Stradomskiej, został opracowany z inicjatywy Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…