Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych

Publikacja adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy a takze do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii. Publikacja skłąda się z dwóch częsci: Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu; Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…