Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych

Publikacja adresowana do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy a takze do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów oraz studentów kierunków pedagogicznych, psychologii. Publikacja skłąda się z dwóch częsci: Diagnoza, podstawy prawne i profilaktyka uzależnienia od hazardu; Skuteczna profilaktyka uzależnienia od hazardu w świetle analizy danych zastanych.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 2 października 2023r. w sprawie wyników…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom posiada do zagospodarowania w…

  4. KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków na konkurs dotyczący zadań z…