Zaburzenia grania w gry internetowe. Teoria, Diagnoza, Leczenie, Profilaktyka

Publikacja autorstwa Daniela Kinga i Paula Delfabbro. Została napisana dla szerokiego grona badaczy i klinicystów, w tym czytelników na poziomie akademickim i bardziej zaawansowanym. Tekst ten przeznaczony jest również dla innych czytelników, w tym dla pracowników służby zdrowia, decydentów politycznych, branży gier komputerowych, nauczycieli, rodziców, uczniów, a nawet samych graczy.

czytaj dalej

Książka zwraca uwagę na ciągłą ewolucję gier i związanego z tym myślenia o IGD. Celem autorów jest przedstawienie ” szerokiego spojrzenia” na tę dziedzinę – poprzez krytyczne podsumowanie przeszłego i obecnego statusu IGD, jego rozwoju oraz jego przyszłych kierunków i wyzwań.

Publikacja łączy teorię i debatę z praktycznymi i klinicznymi zastosowaniami.

.

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…