Rekrutacja na szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD goes net

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net.

czytaj dalej

Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem wczesnej interwencji przeznaczonym dla młodzieży używającej narkotyków okazjonalnie lub szkodliwie. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

Oficjalna strona programu.

Cele szkolenia:

przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków, zgodnie z programem FreD,
wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji,
upowszechnienie programu rekomendowanego w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Termin szkolenia: 11 – 14 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowca: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu oraz certyfikowanego trenera: dialogu motywującego i programu FreD goes net.

Planowana liczba uczestników: 20 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program,
 • osoby zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki lub będące w stałej współpracy z organizacją pozarządową realizując działania z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji
 • działań/ programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (w tym np. współprowadzenie programu FreD),
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą,
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień).

Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych,
 • placówka jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków lub alkoholu,
 • placówka deklaruje, że będzie realizować program FreD,
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd,
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placowki),
 • w szczególności zapraszamy placówki, które dysponują tylko jednym przeszkolonym realizatorem,
 • niedopuszczalne jest realizowanie programu w szkołach i placówkach stacjonarnych, np: w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, internatach, bursach, ośrodkach terapeutycznych, szpitalach.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2022 r.,
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione,
 • w ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby (w przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki),
 • dokumenty zgłoszeniowe należy czytelnie wypełnić w całości, wydrukować, podstemplować, podpisać, a następnie przesłać w formie skanu na adres: – w temacie wiadomości proszę umieścić treść: „ Nazwisko Imię Zgłoszenie program FreD 2022 ”

Każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone (prosimy o sprawdzenie jakości oraz kompletności przesyłanych dokumentów).

Przyjęcie na szkolenie:

 • zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań,
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia,
 • Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów,
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 23.09.2022 r.
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie 30.09.2022 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania

Do wiadomości: Klauzula informacyjna dot. Ochrony Prywatności

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja),
 • nocleg.

Krajowe Centrum informuje, że nie pokrywa kosztów parkingu.

Dane kontaktowe:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul.Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Tel.: (22) 641 15 01 Fax. (22) 641 15 65

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Sylwia Opasińska, Specjalistka ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

tel. 451 057 298


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

 2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

 3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

 4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…