Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie on-line organizowane w dniach 8-9.11.2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Diagnostyczno-Pomocowych została zakończona. Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane.

Temat szkolenia:

  • Ochrona osób doznających przemocy domowej w świetle prawa oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.
  • Oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową w świetle uwarunkowań prawno-karnych oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.
    Prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Pani Iwony Matysiak – głównego specjalisty na adres e-mail: w terminie do dnia 20 października 2023 r.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

  2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…