Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenie on-line organizowane w dniach 9-10.10.2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Diagnostyczno-Pomocowych została zakończona.

Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane.

Temat szkolenia:

•             Ochrona osób doznających przemocy domowej w świetle prawa oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

•             Oddziaływania na osoby stosujące przemoc domową w świetle uwarunkowań prawno-karnych oraz z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej.

Prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Pani Iwony Matysiak – głównego specjalisty na adres e-mail:    w terminie do dnia 22 września 2023 r.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

  2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

  3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

  4. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROJEKT LUSTRO.…