Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników IV edycji ”Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji KCPU.

czytaj dalej

Celem szkolenia jest obok doskonalenia kompetencji, dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej. Szkolenie integruje podejście humanistyczne i psychodynamiczne, którego wspólnym mianownikiem jest koncentracja na procesie doświadczenia. Oba podejścia zaliczają się do nurtów o naukowo potwierdzonej skuteczności. Autorzy projektu odwołują się również do założeń neuronauki. Wykłady, warsztaty i superwizje w ramach szkolenie prowadził będzie zespół pod kierunkiem dr Ireneusza Kaczmarczyka.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz dwie pozycje książkowe dotyczące psychoterapii przydatne w pracy grupowej. Uczestnikom przysługują nieodpłatne noclegi (jeden nocleg na zjazdach 2-dniowych, dwa noclegi na zjazdach 3-dniowych, trzy noclegi na zjeździe 4-dniowym) oraz posiłki i przerwy kawowe w trakcie zajęć. Koszty podróży ponoszą uczestnicy szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień. Warsztat oparty jest o teorie, symulacje, a także doświadczenie grupowego procesu uczestników. Szkolenie jest przeznaczone dla 32 uczestników, pracujących w dwóch 16-osobowych grupach.
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Poznaniu (w przypadku obostrzeń, część zajęć może odbywać się online) w następujących terminach:

GRUPA I: 05-07 maja, 29-30 czerwca, 08-09 września, 10-13 listopada 2022.
GRUPA II: 26-28 maja, 01-02 lipca, 29-30 września, 10-13 listopada 2022.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia 28 lutego 2022 kwestionariusza zgłoszeniowego i dołączenie do niego skanu certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenia o statusie osoby w procesie certyfikacji.
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia stosujących grupowe formy terapii. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w całym projekcie według przyjętych zasad.

W sprawie szkolenia należy kontaktować się z Pracownią Motywacji i Zmian.

Zapraszamy.

Najnowsze aktualności

  1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

  2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

  3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

  4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…