Szkolenie dla lekarzy„Skuteczna pomoc pacjentowi oparta na metodach Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dialogu Motywującym”

czytaj dalej

Fundacja Dbajmy o Siebie zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach zadania 2.1.3.4. Szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie przeprowadzania diagnozy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz w zakresie stosowania skutecznych metod psychoterapii tych uzależnień adresowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień i lekarzy (2021-2025).

Uczestnicy szkolenia poznają elementy podejścia poznawczo-behawioralnego i Dialogu Motywującego w celu nabycia umiejętności zastosowania metody tzw. krótkich interwencji. Będzie to służyło poszerzeniu umiejętności poruszania w rozmowie z pacjentem problemu niepokojących objawów i poprowadzić go w kierunku zmiany zachowań na zachowania prozdrowotne. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi w postaci ćwiczeń opartych na TPB i DM, dyskusji moderowanych, symulacji i analizy dialogów oraz studiów indywidualnych przypadków..

Zakres merytoryczny szkolenia zaplanowany jest w sposób oparty na światowych doniesieniach badań naukowych dotyczących skutecznych oddziaływań w zakresie leczenia i terapii uzależnień, ale również na doświadczeniu trenerów – certyfikowanych terapeutów oraz superwizorów-dydaktyków stosujących wszystkie cztery metody w swojej pracy klinicznej i dydaktycznej (członków uznanych towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Polskiego Towarzystwa DBT), którzy wezmą udział w projekcie jako wykładowcy i prowadzący warsztaty, a ponadto na ogólnych wytycznych ww Towarzystw dotyczących szkoleń przez nie akredytowanych.

Cele szczegółowe obejmują też zapoznanie się lekarzy z:

  1. podstawowymi zasadami skutecznego prowadzenia interwencji czyli jak rozmawiać z pacjentem, by nawet najkrótszy kontakt skutecznie wykorzystać do budowania w nim motywacji i do zmiany i do zachowań prozdrowotnych,
  2. podstawowymi założeniami rozumienia specyfiki procesów poznawczych i z narzędziami pracy w podejściu TPB i DM, mającymi zastosowanie w opiece zdrowotnej,
  3. kryteriami diagnostycznymi uzależnień behawioralnych,
  4. metodami pracy lekarza pomocnymi pacjentom w stosowaniu się do zaleceń w odniesieniu do nabycia umiejętności stosowania tzw. zwięzłych planów działania, dostosowanych do realiów pracy lekarzy, zawierających min. elementy aktywnego słuchania pacjenta, zachęcania go do własnej oceny problemu oraz do własnej oceny rozwiązań,
  5. nabycie umiejętności prowadzenia krótkich dialogów motywujących z pacjentami z grupy ryzyka uzależnień behawioralnych.

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Fundacji Dbajmy o Siebie, która należy do grupy Akademii Motywacji i Edukacji.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie jest kierowane do lekarzy.

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszeniową na stronie Fundacji i załączyć dokument potwierdzający posiadanie dyplomu lekarskiego.

Kwalifikacja na szkolenie będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów oraz telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników otrzyma mailem informację o wyniku rekrutacji.

Organizacja szkolenia: Każdy z uczestników weźmie udział w 1 dwudniowym szkoleniu. Pierwszy dzień szkoleniowy to zajęcia wykładowe w dużej 20 osobowej grupie, a drugi dzień to zajęcia warsztatowe w mniejszej 10 osobowej grupie.  Łącznie 16 godzin szkoleniowych.

Zajęcia będą odbywały się w II grupach szkoleniowych:

Uzależnienia behawioralne – kryteria diagnostyczne, studium przypadku. Wprowadzenie do podejścia poznawczo – behawioralnego – i Dialogu Motywującego. Rozwój umiejętności rozmowy z pacjentami zgodny z podejściem poznawczo – behawioralnym i Dialogiem Motywującym.

7 – 8.10.2023r. – grupa A     21 – 22.10.2023r. – grupa B

W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Zakwaterowanie: Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia, czy kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje: www.fundacjadbajmyosiebie.pl

Rejestracja: https://fundacjadbajmyosiebie.pl/szkolenie-dla-lekarzy-skuteczna-pomoc-pacjentowi-oparta-na-metodach-terapii-poznawczo-behawioralnej-i-dialogu-motywujacym/

Miejsce szkolenia: Warszawa ul. Wspólna 56

Zapraszamy

Zespół Fundacji Dbajmy o Siebie

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Wspólna 56

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…