SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NOWYCH REALIZATORÓW„PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

czytaj dalej

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i Fundacja ETOH (realizator zadania) zapraszają na bezpłatne szkolenia przygotowujące do realizacji Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych. Program ten mieści się w Bazie programów rekomendowanych i należy do programów z poziomu profilaktyki selektywnej.

Celem zajęć będzie stworzenie uczestnikom szkolenia warunków do:

· pogłębiania wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dzieci nieśmiałych oraz przyczyn tego zjawiska,

· rozwijania kompetencji ważnych dla budowania dobrych relacji z dziećmi nieśmiałymi,

· rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć z dziećmi nieśmiałymi według rekomendowanego programu.


Szkolenia przeznaczone są dla: nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół podstawowych, placówek systemu oświaty i organizacji pozarządowych, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Szkolenie obejmuje 30 godz. dydaktycznych zajęć (3 godz. wykładów i 27 godz. warsztatów) realizowanych w trakcie trzech dni.

Szkolenie odbędzie się w 2 edycjach:

1 edycja: 25-27 sierpnia 2023 r.

2 edycja: 15-17 września 2023 r.

Zajęcia poprowadzi Blanka Poćwiardowska oraz autorka programu Małgorzata Zabłocka


W ramach szkolenia uczestnicy mają bezpłatnie zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały edukacyjno-szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie i noclegi podczas zajęć.

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej (miejsce: Fundacja ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa, dzielnica Wola)

LINK DO ZAPISU:

https://forms.gle/MqPHATirBy47WvFLA

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Barbara Moczulska, tel. 604 616 122, 22/836 80 89, Luiza Jaroszewska tel. 22/439 03 11, e-mail:

Link do Programu wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych w systemie rekomendacji:

https://programyrekomendowane.pl/…/dzieci-niesmiale,15

Więcej informacji: https://etoh.edu.pl/szkolenie-przygotowujace-nowych-realizatorow-_programu-wspomagania-rozwoju-psychospolecznego-dzieci-niesmialych_.html

„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie

Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…