Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 10 listopada 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

W związku z zakończonym etapem rozpatrywania wniosków złożonych na ogłoszony w dniu 10 listopada 2021 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz akceptacją Ministra Zdrowia, poniżej przedstawiam:

 1. Listę Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 2. Listę Wnioskodawców niewybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

czytaj dalej

W związku z zakończonym etapem rozpatrywania wniosków złożonych na ogłoszony w dniu 10 listopada 2021 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz akceptacją Ministra Zdrowia, poniżej przedstawiam:

 1. Listę Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
 2. Listę Wnioskodawców niewybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA…

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum…

 3. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA…

  Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów…

 4. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację…