Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 10 listopada 2021 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

W związku z zakończonym etapem rozpatrywania wniosków złożonych na ogłoszony w dniu 10 listopada 2021 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz akceptacją Ministra Zdrowia, poniżej przedstawiam:

  1. Listę Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  2. Listę Wnioskodawców niewybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

czytaj dalej

W związku z zakończonym etapem rozpatrywania wniosków złożonych na ogłoszony w dniu 10 listopada 2021 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz akceptacją Ministra Zdrowia, poniżej przedstawiam:

  1. Listę Wnioskodawców wybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  2. Listę Wnioskodawców niewybranych do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE NR 63/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 60/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…