Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

czytaj dalej

Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 26 września 2024 roku w Gdańsku i organizowana jest przez Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

we współpracy m.in.z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Podczas trzydniowego wydarzenia odbędzie się 9 sesji plenarnych, 40 wykładowo-warsztatowych oraz wizyty studyjne w placówkach terapeutycznych województwa pomorskiego.  Tematyka konferencji obejmuje 4 bloki tematyczne:

1. Filozofia, Etyka, Teoria w Społeczności Terapeutycznej – ideą tej części konferencji jest próba odświeżenia społeczności terapeutycznej jako metody i jej potencjału w procesie pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz zadbanie o jej uniwersalizm w kontekście preferowanego systemu wartości. Jesteśmy przekonani, że wartości, które są istotą Społeczności Terapeutycznej są również odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

2. Społeczność terapeutyczna, która leczy- nowe myśli, nowa praktyka. Przykłady zastosowań społeczności terapeutycznej w psychoterapii, edukacji, pomocy społecznej i kulturze – chcielibyśmy, aby XIX Konferencja EFTC była okazją do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań pomocowych w odniesieniu do różnych grup społecznych, zachęcała do uczenia się od siebie nawzajem i budowała poczucie wspólnoty w kształtowaniu przyszłości.

3. Doniesienia z badań naukowych dotyczące społeczności terapeutycznej – dostrzegamy potrzebę prowadzenia badań i wymiany myśli naukowej i praktycznej w umacnianiu społeczności terapeutycznej jako metody. Chcemy wierzyć, że doniesienia na temat najnowszych badań prowadzonych w różnych miejscach w Europie i na Świecie przyczynią się do tego, aby solidarnie i wspólnie kształtować przyszłość.

4. Polskie Społeczności Terapeutyczne- Przykłady Dobrych Praktyk – Polska ma prawie pół wieku doświadczeń w stosowaniu społeczności terapeutycznej jako metody. Chcielibyśmy podzielić się polskimi dokonaniami i wynikającymi z nich refleksjami na temat możliwości stosowania społeczności terapeutycznej w różnych obszarach życia społecznego.

Więcej: https://eftcconference2024.eu/pl/

Z wyrazami szacunku,

Najnowsze aktualności

  1. Ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu

  2. Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 czerwca 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  4. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina o obowiązku…