Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję „Leczenie uzależnień – integracja nauki i praktyki”.

czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Res Humanae na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowuje II Ogólnopolską Konferencję „Leczenie uzależnień – integracja nauki i praktyki” , która odbędzie się  14-16 października 2024r.  w Warszawie, w formule stacjonarnej i online.

Konferencja skierowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, instruktorów terapii uzależnień, osób w trakcie szkoleń w dziedzinie psychoterapii uzależnień, psychiatrów, psychologów. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany myśli i doświadczeń z pracy psychoterapeutycznej z osobami z zaburzeniami używania substancji psychoaktywnych (osobami z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych) i osobami z uzależnieniem behawioralnym oraz integrowanie doniesień z badań naukowych dotyczących psychoterapii uzależnień i reintegracji społecznej z praktyką kliniczną.

Do zgłaszania propozycji własnych wystąpień zapraszamy osoby zaangażowane w proces leczenia osób z uzależnieniem  oraz badaczy zajmujących się powyższą tematyką, w szczególności jeśli wnioski z badań mogą być wykorzystane w praktyce.

Proponowane tematy konferencji: czynniki leczące w psychoterapii – doświadczenia kliniczne, uzasadnienia naukowe; ewaluacja i monitorowanie postępów w leczeniu uzależnień; programy redukcji szkód; terapia dzieci i młodzieży, rodzina w terapii, leczenie uzależnień w systemie penitencjarnym, zapobieganie nawrotom, programy readaptacji społecznej – sektor społeczny, rola ruchów samopomocowych; uzależnienia behawioralne – specyfika, metody leczenia, nowe zjawiska; wyzwania i innowacje; dostępność, jakość i adekwatność oddziaływań terapeutycznych.

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do 30 czerwca 2024r. na adres: . Zgłoszenia wystąpienia można też dokonać poprzez wypełnienie online formularza zamieszczonego na stronie https://reshumanae.org.pl/terapia2024/ Ostateczny program konferencji zostanie ustalony przez Radę Programową powołaną przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w oparciu o otrzymane propozycje.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja uczestników uruchomiona zostanie 1 września 2024r.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 czerwca 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina o obowiązku…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20.06.2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  4. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…