ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. ZARZĄDZENIE NR 42/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Zarządzenie nr 40/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…