ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. ZARZĄDZENIE NR 11/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 63/2022 Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

    Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs…