ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 ogłoszonego zarządzeniem 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

czytaj dalej

-Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia oferty do realizacji.

-Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/KBPN/

-Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

-Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym. 

LINK do Zarządzenia nr 18

-W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną 


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…