Zarządzenie nr 31/2022

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM, określonych w Narodowym Programie Zdrowia, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 40/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. ZARZĄDZENIE NR 21/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE NR 12/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…