Zarządzenie nr 31/2022

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM, określonych w Narodowym Programie Zdrowia, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…