Zarządzenie nr 42/2022

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 02.06.2022 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej

czytaj dalej

Działając na podstawie § 1 ust. 3 i 4 załącznika nr 2 – Regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11), zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień oraz zapewnienia prawidłowości ich przebiegu, powołuje się Komisję Egzaminacyjną.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący Komisji: Jolanta Ryniak

Członkowie Komisji:

 • Joanna Sobczyńska
 • Bożena Maciek-Haściło
 • Elżbieta Rachowska
 • Grażyna Rychlicka-Schirmer
 • Tomasz Głowik
 • Adam Kłodecki
 • Dorota Reguła
 • Jacek Wysowski
 • Krzysztof Parusiński
 • Sławomir Grab
 • Krzysztof Gąsior.

§ 3

Kadencja członków Komisji Egzaminacyjnej wygasa z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 3. Zarządzenie Nr 66/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 4. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…