Zarządzenie nr 45 /2023 Dyrektora KCPU z dnia 18 września 2023 roku ws. wprowadzenia procedur i zasad organizacji egzaminu końcowego certyf. przeprowadzanego przez KCPU w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków ( dla szkoleń KBPN do końca 2019r.)

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

  2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…