ZARZĄDZENIE NR 49/2023 Dyrektora KCPU z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 maja 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień, przeprowadzanego przez KCPU (dla szkoleń KBPN od 2020r.)

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

  2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…