ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 3 października 2023r w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Zarządzenie nr 61/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…