Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista / Młodszy Specjalista w dziale programów lokalnych i przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

  2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

  4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…