Fundacja Poza Schematami zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów REKOMENDOWANEGO programu profilaktycznego„Wspólne kroki w Cyberświecie”

czytaj dalej

„Wspólne kroki w Cyberświecie” jest programem profilaktyki uniwersalnej, mającym na celu zapobieganie zaburzeniom korzystania z technologii wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami, zaś jego skuteczność została potwierdzona wynikami, uzyskanymi w procesie ewaluacji. W roku ubiegłym program został wpisany do bazy programów rekomendowanych pod adresem:  https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/wspolne-kroki-w-cyberswiecie/

Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie www.wspolnekroki.pl

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących z uczniami klas III szkoły podstawowej,
którzy chcą zostać realizatorami programu.

Szkolenie dla realizatorów programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” ma charakter wykładowo-warsztatowy i trwa 5 godzin zegarowych.

Termin:
Grupa I – 24 lutego 2024 r. godz. 10.30 – 16.00 (sobota)

Grupa II – 5 marca 2024 r. godz. 11.00 – 16.30 (wtorek)

Podczas szkolenia przewidziano lunch i przerwy kawowe

Miejsce realizacji szkolenia:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

ul. Białostocka 17; 41-219 Sosnowiec

Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie na podstawie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/2ideBxbKXTfFUXwV6.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak nie będą zwracane koszty przejazdów w związku z udziałem w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz materiały niezbędne do realizacji programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” (opis programu, karty pracy oraz broszury dla rodziców i uczniów).

Uczestnicy szkolenia  zobowiązani będą do zrealizowania programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” w jednej klasie III szkoły podstawowej (wymagana pisemna zgoda dyrektora/dyrektorki szkoły na zrealizowanie programu na terenie placówki) w łącznym wymiarze 14,5 godz. dydaktycznych zajęć (w tym: 11 godz. z uczniami, spotkanie z rodzicami/opiekunami i spotkanie podsumowujące z uczniami i ich rodzicami/opiekunami). Realizację programu z uczniami należy zakończyć w czerwcu 2024 r.

Za wdrożenie programu wraz z ewaluacją przewidziano wynagrodzenie dla realizatorów, wynoszące 1087,50 złotych brutto za przeprowadzenie zajęć w jednej klasie.

Szkolenie organizuje Fundacja Poza Schematami (ul. Władysława Smoleńskiego 1c lok. 1, 01-698 Warszawa, NIP: 118-210-31-36) ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kontakt do koordynatorki szkoleń w Sosnowcu:

Dorota Szewczyk

Tel. 600 035 223

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących z uczniami klas III szkoły podstawowej,
którzy chcą zostać realizatorami programu.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…

  2. Zapytanie ofertowe na: Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym…

  3. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję „Leczenie…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…