Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej, ogólnopolskiej 3-dniowej konferencji „Od interwencji do skutecznej pomocy, czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”, adresowanej do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

czytaj dalej

To ważne wydarzenie odbędzie się w dniach 12-14 czerwca (środa-piątek) 2024 r. w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Instytut Nowej Kultury na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Gośćmi honorowymi konferencji będą wykładowcy ze Stanów Zjednoczonych – sędzia z Nowego Jorku Tandra L. Dawson wraz ze współpracownicami: adw. Lydia S. Antoncic, adw. Hannah E. Reisinger, oraz sędzia ze stanu Ohio Anthony Capizzi. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie na język polski. 

Cele konferencji:

 •       Upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy domowej, w tym przemocy domowej związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, w kontekście nowelizacji aktów prawnych

•       Wzrost kompetencji uczestników w zakresie stosowania procedur mających służyć ochronie członków rodzin przed przemocą

.•       Zapoznanie się z aktualnymi informacjami w zakresie funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym z nowymi zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, procedurami związanymi z procedurą „Niebieskie Karty” oraz z nowymi publikacjami związanymi z ochroną rodzin przed przemocą domową.

Uczestnicy konferencji: 

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Uczestnicy konferencji mają zapewniony nocleg oraz wyżywienie w czasie trwania konferencji.

Zapisy: do 24 kwietnia 2024 r. na stronie: www.konferencjawokolprzemocy.pl

Uwaga: Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Potwierdzenie zostanie przesłane zakwalifikowanym osobom drogą mailową najpóźniej do 17 maja 2024 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z biurem fundacji.

Mail: 

tel. +48 730 030 765, 730 030 966, 730 030 992

Zapraszam serdecznie,

Mateusz Terlikowski 

Prezes Zarządu 
Fundacji Instytut Nowej Kultury

https://instytutnowejkultury.pl


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY EGZAMINÓW NA CERTYFIKAT SPECJALISTY/KONSULTANTA W OBSZARZE…

  2. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii…

  3. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów…

  4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…