Aktualności: Uncategorized

 1. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY EGZAMINÓW NA CERTYFIKAT SPECJALISTY/KONSULTANTA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 2. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz prowadzących działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych na cykl dziesięciu bezpłatnych webinarów z obszaru związanego z leczeniem uzależnień .

 3. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów uzależnień oraz osoby w procesie certyfikacji do udziału w STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO Z ELEMENTAMI TERAPII SKONCENTROWANEJ NA WSPÓŁCZUCIU!

 4. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej, ogólnopolskiej 3-dniowej konferencji „Od interwencji do skutecznej pomocy, czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”, adresowanej do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

 5. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 6. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N- dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.

 7. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 8. Lista zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025, zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia z terminem składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku

 9. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym, bezpłatnym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 10. Szkolenie„Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”

 11. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 12. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 25 kwietnia 2023 roku ws. wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2023 (dla szkoleń rozpoczętych do 2019r.)