Aktualności: Oferty pracy

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

  Pracownik Działu AdministracjiKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 9 listopada 2022 r. o naborze na Specjalistę ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 3. Informacje o wyniku naboru na stanowisko specjalisty i młodszego specjalisty w dziale prawnym krajowego centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na Specjalistę i Młodszego Specjalistę Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Zachęcamy do pobrania pliku.

 5. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

  Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 6. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

  Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

 7. Informacja o wyniku naboru na pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Działając na podstawie art. 8f ust. 9 w zw. z ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudniona […]

 8. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Pracownik Działu Administracja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 9. Młodszy Specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista/Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

 10. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: 1. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu – 1

 11. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

  Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

 12. Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu – 1