Aktualności: Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie w sprawie przekazania przekazania majątku ruchomego.

 2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje podmiotu świadczącego usługi audytu wewnętrznego.

 3. Zarządzenie nr 78/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2023 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 4. Zaproszenie na Konferencję „Profilaktyka uzależnień w działaniu” w Warszawie

 5. Zarządzenie nr 73/2022

  Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 6. Harmonogram prac komisji egzaminacyjnej podczas części ustnej egzaminu certyfikującego w sesji jesień 2022 n w dniu 17 grudnia 2022 roku.

 7. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI JESIEŃ 2022 W DNIU 10 GRUDNIA 2022 ROKU

 8. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023

 9. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N

 10. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 N.

 11. Zarządzenie nr 76/2022

  Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 12. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 –,,stara ścieżka kształcenia’’