KOMUNIKAT Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27.09.2022 r. w sprawie trybu prowadzenia superwizji klinicznych

Przypominamy, że superwizje kliniczne realizowane w ramach systemu szkoleń akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powinny odbywać się w trybie stacjonarnym.

Tryb online superwizji klinicznych dopuszczalny był w okresie obowiązywania stanu epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan epidemii został odwołany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

czytaj dalej

Przypominamy, że superwizje kliniczne realizowane w ramach systemu szkoleń akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powinny odbywać się w trybie stacjonarnym.

Tryb online superwizji klinicznych dopuszczalny był w okresie obowiązywania stanu epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan epidemii został odwołany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Najnowsze aktualności

  1. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podjęło decyzję o…

    Powodem tej decyzji jest coraz mniejsze zainteresowanie infolinią. Jednocześnie informujemy, że dostępny jest Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki…

  2. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania opieki dla…

    Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy.

  3. Komunikat o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz…