Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.

czytaj dalej

Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 kwietnia 2023 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie)
(więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl )

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

– deklaracja realizacji programu po przeszkoleniu

– udział w ewaluacji realizacji programu (wypełnianie i przekazywanie do KCPU ankiet dot. uczestników programu Candis)

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów na realizatorów programu Candis:

– posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

– co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

– zatrudnienie w placówce ambulatoryjnej, gdzie:

·  jest dostęp do pacjentów, u których wiodącym rozpoznaniem jest uzależnienie od kannabinoidów

·  świadczona jest nieodpłatna pomoc osobom używającym i uzależnionym od substancji psychoaktywnych

– ukończenie szkolenia podstawowego w zakresie Dialogu Motywującego (16 godz.) lub zobowiązanie ukończenia szkolenie DM przed szkoleniem CANDIS

O zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań.

Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów.

Udział w szkoleniu CANDIS jest bezpłatny. Krajowe Biuro pokrywa koszty organizacji szkolenia oraz koszty obiadów, kolacji i przerw kawowych w trakcie zajęć, jednakże koszty noclegów są po stronie uczestników.

Po wyborze ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego Krajowe Centrum postara się wynegocjować jak najniższe ceny noclegów dla uczestników obu szkoleń.

Zgłoszenie na szkolenie (do pobrania)

Agenda szkolenia (do pobrania)

Druk zgłoszenia należy wypełnić i przesłać do Centrum w formie skanu na adres: do dnia 21 lutego 2023 r.

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia: Roksana Karczewska (mail powyżej) oraz Dawid Chojecki:

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację o zakwalifikowaniu (oraz dokładnym miejscu szkolenia) lub niezakwalifikowaniu drogą mailową.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  2. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa…

  3. Szkolenie„Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do…

  4. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów…