Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowych z zakresu profilaktyki do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza środowiska zainteresowane do zgłoszenia uwag do wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

czytaj dalej

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości przekazywania swoich uwag w odpowiednich formularzach konsultacji do dnia 19.06.2022 r. Formularze należy przesłać drogą elektroniczną na adres: .

„Prowadzenie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uniwersalnej w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych”

Dostępne do pobrania: pismo Ministra Zdrowia, wniosek, formularz, informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„Prowadzenie selektywnej i wskazującej profilaktyki w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz minimalizowania problemów związanych z tymi zachowaniami”

Dostępne do pobrania: pismo Ministra Zdrowia, wniosek, formularz, informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu…

  4. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…