Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

czytaj dalej

W związku z  ważnym wydarzeniem „Dniem Ofiar Przestępstw” obchodzonym 22 lutego 2023 r. w dniach 20-26 lutego 2023 r. po raz kolejny będziemy się włączać w działania w ramach  „Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” podczas którego realizowanych jest wiele inicjatyw, w tym w szczególności skierowanych do osób doznających przemocy domowej.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to szczególny czas, który może Ci pomóc odważyć się zerwać „więzy przemocy”.

Jeżeli szukasz pomocy, jeżeli chcesz porozmawiać lub potrzebujesz wsparcia pamiętaj, że jesteśmy dla Ciebie.

Na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom działa całodobowo, bezpłatnie prowadzony przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
pod numerem 800-12-00-02

W Telefonie „Niebieska Linia” (800-12-00-02) przeprowadza się rozmowy, które dotyczą problemów rodzinnych, głównie związanych z przemocą w rodzinie, a także nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnienia.


W poniedziałki w godz. 18.00-22.00 można również rozmawiać z konsultantem w jęz. angielskim, a we wtorki w godz. 18.00-22.00 – w jęz. rosyjskim. Dodatkowo w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00-21.00 (pod numerem telefonu 22/6662850), a w środy w godz. 18.00-22.00 pod numerem (800-12-00-02) działa także telefoniczna poradnia prawna.
Ponadto, w środy w godz. 10.00-13.00 (pod numerem telefonu 22/2506312) prowadzone są telefoniczne konsultacje dla przedstawicieli służb, które w środowiskach lokalnych napotykają trudności związane z ochroną rodzin przed przemocą.
W Pogotowiu „Niebieska Linia” funkcjonuje także poradnia e-mailowa (), strona internetowa (www.niebieskalinia.info) oraz baza danych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
W ofercie Pogotowia „Niebieska Linia” prowadzone są także konsultacje
z wykorzystaniem komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Pomoc przez Skypa jest także dostępna dla osób głuchych i niedosłyszących – konsultant posługuje się językiem migowym.

Najnowsze aktualności

  1. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu…

  4. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…