Pomarańczowa linia

Strona internetowa programu ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu i ich rodziców „Pomarańczowa Linia” (801 14 00 68).

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…