KOMUNIKAT DOTYCZĄCY EGZAMINÓW NA CERTYFIKAT SPECJALISTY/KONSULTANTA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  z siedzibą przy ulicy Dereniowej 52/54 w Warszawie uprzejmie  informuje, że zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień” z dnia 28 sierpnia 2023 r. egzaminy dla osób ubiegających się o Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej odbędą się w dniach 18,19,20 listopada 2024 r.

Osoby przystępujące do egzaminu są zobowiązane do złożenia dokumentów wskazanych w Programie tj. formularz wraz załącznikami  na adres Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Dereniowej 52/54 02-776 Warszawa z dopiskiem: Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w terminie nie później niż do dnia 12 września 2024 r.

Do osób zakwalifikowanych na egzamin zostanie przesłane pismo w dniu 17 października 2024 r. na wskazany w formularzu (zał. nr 1) adres mailowy z informacją dotyczącą wyznaczonej daty egzaminu.

Szczegółowych informacji w sprawie egzaminu udziela Pani Iwona Matysiak Główna Specjalistka w Dziale Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej tel. 453 037 582 adres e-mail:


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii…

  2. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów…

  3. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

  4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…