Prowadzenie pojazdów, a substancje psychoaktywne

Broszura zawiera informacje na temat ryzyka używania  środków odurzających i substancji psychotropowych oraz tzw. dopalaczy przez osoby kierujące pojazdami, a także informacje na temat zagadnień odpowiedzialności prawnej w przypadku jazdy samochodem po użyciu lub pod wpływem ww. środków. W publikacji przedstawiono ponadto  przykładowe działania profilaktyczne podejmowane w zakładach pracy.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…