Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Znaczenie i funkcje mediów cyfrowych w procesie kreowania tożsamości dorastających osób

Monografia poświęcona problematyce funkcjonalnego/normatywnego i dysfunkcjonalnego/ problemowego użytkowania przez młodzież szkolną technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza sieci społecznościowych i kreowania za ich pomocą własnego wizerunku, udostępniania strumienia danych tożsamościowych oraz zaspakajania potrzeb rozwojowych i realizacji zadań przypadających na okres wczesnej dorosłości. Książka odwołuje się do wiedzy naukowej odnoszącej się do najnowszych teorii dotyczących rozwoju człowieka jak również do wyników licznych metaanaliz badań dotyczących technologii cyfrowych i ich związku z publikowaniem informacji tożsamościowych przez młode osoby. Zaprezentowane zostały w niej wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę w latach 2017-2018 nad diagnozą i opisem zjawiska lifestreamingu oraz diagnozą statusów i stylów tożsamości badanej młodzieży, a także analizą związków między nimi a nadmiernym użytkowaniem sieci społecznościowych przez młodzież.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…