Zaburzenia behawioralne i zaburzenia nawyków

Publikacja jest monografią, w której poruszana jest tematyka obejmująca zagadnienia zachowań uzależniających od gier, internetu, hazardu, seksu, współwystępowania uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami osobowości. W poszczególnych rozdziałach autorzy podejmują próby udzielenia odpowiedzi na pytania, jak diagnozować poszczególne zachowania uzależniające oraz jakie oddziaływania terapeutyczne należy rozważać w przypadku ich rozpoznania.

czytaj dalej

Publikacja jest monografią, w której poruszana jest tematyka obejmująca zagadnienia zachowań uzależniających od gier, internetu, hazardu, seksu, współwystępowania uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami osobowości. W poszczególnych rozdziałach autorzy podejmują próby udzielenia odpowiedzi na pytania, jak diagnozować poszczególne zachowania uzależniające oraz jakie oddziaływania terapeutyczne należy rozważać w przypadku ich rozpoznania.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…