Zaburzenia behawioralne i zaburzenia nawyków

Publikacja jest monografią, w której poruszana jest tematyka obejmująca zagadnienia zachowań uzależniających od gier, internetu, hazardu, seksu, współwystępowania uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami osobowości. W poszczególnych rozdziałach autorzy podejmują próby udzielenia odpowiedzi na pytania, jak diagnozować poszczególne zachowania uzależniające oraz jakie oddziaływania terapeutyczne należy rozważać w przypadku ich rozpoznania.

czytaj dalej

Publikacja jest monografią, w której poruszana jest tematyka obejmująca zagadnienia zachowań uzależniających od gier, internetu, hazardu, seksu, współwystępowania uzależnień behawioralnych z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami osobowości. W poszczególnych rozdziałach autorzy podejmują próby udzielenia odpowiedzi na pytania, jak diagnozować poszczególne zachowania uzależniające oraz jakie oddziaływania terapeutyczne należy rozważać w przypadku ich rozpoznania.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 2 października 2023r. w sprawie wyników…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom posiada do zagospodarowania w…

  4. KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków na konkurs dotyczący zadań z…