Staże kliniczne w ścieżce szkolenia PARPA – nie dłużej niż do 31 grudnia 2023r.

czytaj dalej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, staże kliniczne w ścieżce PARPA (tj. II etap Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień), mogą być realizowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

Staże kliniczne w ścieżce szkolenia PARPA mogą być realizowane wyłącznie w placówkach posiadających aktualną akredytację na realizację staży klinicznych w ścieżce PARPA. Lista placówek znajduje się pod linkiem: https://kcpu.gov.pl/lista-placowek-stazowych/ . Przy wyborze placówki prosimy zwracać uwagę na termin akredytacji dla danej placówki stażowej.

Aby zrealizować ten etap procesu szkolenia należy skontaktować się z wybraną placówką (najlepiej z kierownikiem stażu) i umówić się na konkretny termin.

Najnowsze aktualności

  1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

  2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…