Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

czytaj dalej

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór na ”Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz dwie pozycje książkowe dotyczące psychoterapii przydatne w pracy grupowej. Uczestnikom przysługują nieodpłatne noclegi; dwa noclegi na zjazdach 3-dniowych oraz posiłki i przerwy kawowe w trakcie zajęć. Koszty podróży ponoszą uczestnicy szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień. Warsztat oparty jest o teorie, symulacje, a także doświadczenie grupowego procesu uczestników. Szkolenie jest przeznaczone dla 32 uczestników, pracujących w dwóch 16-osobowych grupach. Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Poznaniu (w przypadku obostrzeń, część zajęć może odbywać się online),  w następujących terminach:

GRUPA I: 9 -11 maja, 30 czerwca – 2 lipca, 1 – 3 września, 4 – 6 października

GRUPA II: 23-25 czerwca, 7 – 9 lipca, 7 – 9 września, 4 – 6 października 2023

Celem szkolenia jest obok doskonalenia kompetencji, dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej. Wykłady, warsztaty, konsultacje  i superwizje w ramach szkolenie prowadził będzie zespół pod kierunkiem dr Ireneusza Kaczmarczyka.
Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia 28 lutego 2023 kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: www.profitest.pl/s/45587/uDo4s1mU i dołączenie do niego skanu certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub zaświadczenia o statusie osoby w procesie certyfikacji oraz udział w zdalnych konsultacjach, poprzedzających udział w I zjeździe szkolenia.
Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia stosujących grupowe formy terapii.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w całym projekcie według przyjętych zasad.

Najnowsze aktualności

  1. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY EGZAMINÓW NA CERTYFIKAT SPECJALISTY/KONSULTANTA W OBSZARZE…

  2. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii…

  3. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów…

  4. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…