Zakończenie procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań:

Wydanie publikacji dla lekarzy na temat naukowo dowiedzionego zastosowania Marihuany w celach leczniczych

Dofinansowanie na kwotę 90.000 zł otrzymał Ewdomed Ewa Szulecka , Konstancin Jeziorna

Narady Szkoleniowe dla gmin o niskich dochodach dotyczące realizacji wspólnych gminnych programów oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dofinansowanie na poniższe kwoty otrzymały:

  • 199.000 zł Studio Profilaktyki Społecznej
  • 100.718 zł Fundacja Edukacji, Terapii Problemów Alkoholowych ETOH

Organizacja konferencji w zakresie upowszechniania metod diagnozy, terapii, edukacji i wsparcia dzieci z FASD

Dofinansowanie na kwotę 32.500 zł otrzymała Fundacja Instytut Nowej Kultury.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…