Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym, bezpłatnym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

czytaj dalej

Cele szkolenia:

 • zwiększenie kompetencji (wiedzy i umiejętności) pielęgniarek i położnych w zakresie FASD,
 • zwiększenie umiejętności motywowania do zmiany w zakresie spożywania napojów alkoholowych
  przez kobiety w okresie rozrodczym, a zwłaszcza w czasie ciąży, przy wykorzystaniu Dialogu Motywującego
  w swojej praktyce zawodowej.
 • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i symptomów, które mogą wskazywać na występowanie
  FASD u dziecka, zgodnie z standardami diagnozy i rekomendacjami KCPU.
 • zwiększenie kompetencji pielęgniarek i położnych do planowania własnych działań profilaktycznych
  w obszarze profilaktyki FASD.

Program szkolenia został zróżnicowany pod względem tematycznym i dopasowany do specyfiki pracy
położnych i pielęgniarek, dlatego przewidziane są osobne terminy dla obu grup zawodowych.

Termin szkolenia dla położnych:
30-31 sierpnia 2023 r.

Termin szkolenia dla pielęgniarek:
4-5 września 2023 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Groman, Aleja Krakowska 76, 05-090 Sękocin Stary.

W czasie trwania szkolenia będzie zapewniony bezpłatny nocleg i wyżywienie.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające ich udział w szkoleniu.obejmuje 17 godzin dydaktycznych w tym 9 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów,podczas których poruszane będą następujące zagadnienia tematyczne:Wykłady:1) Wpływ alkoholu na rozwijający się płód.2) Czym jest FASD – rozpoznawanie anomalii.3) System pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom – kiedy, gdzie i do kogo kierować dzieci.4) Spożywanie alkoholu przez kobiety. Wzory używania alkoholu. Rozpoznawanie.5) Motywowanie kobiet spożywających alkohol do abstynencji w okresie ciąży, z wykorzystaniem DialoguMotywującego.Warsztaty:1) Warsztat wprowadzający: zbadanie przekonań i nastawienia pielęgniarek i położnych.2) Ćwiczenia z rozpoznawania dysmorfii i anomalii rozwojowych.3) Ćwiczenie jak rozmawiać o piciu alkoholu z kobietami + ćwiczenie Auditu.4) Ćwiczenie prowadzenia rozmów motywujących do abstynencji lub ograniczenia picia.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej,…

 2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób…

 3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu…

 4. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…