Aktualności

 1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 29 maja 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części ustnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapia uzależnień – Uniwersytet SWPS Filia w Katowicach

 3. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2024, 8 CZERWCA 2024 ROKU (dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)

 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski – ostatnie dni naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 5. Ogłoszenie dotyczące miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 6. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 maja 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 7. Akademia Dialogu Motywującego Olga Mrozowska zaprasza psychoterapeutów uzależnień oraz osoby w procesie certyfikacji do udziału w STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO Z ELEMENTAMI TERAPII SKONCENTROWANEJ NA WSPÓŁCZUCIU!

 8. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista ds. kadr i płac w dziale finansowo księgowym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 9. Szkolenie pod nazwą: ,, Terapia Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”

 10. Z A R Z Ą D Z E N I E 23/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej oraz rozstrzygnięcie.

 11. Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

 12. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2024 r. sekretariaty w dwóch lokalizacjach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom czynne są do godziny 14:00.Za utrudnienia przepraszamy.