Aktualności

 1. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 N (szkolenia rozpoczęte od 2020r.)

 2. ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 r.

 3. Komunikat z dnia 23 lutego 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 4. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

 5. Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

 6. Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 7. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Lecznictwa w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 8. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że z inicjatywy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, odbędzie się przyznanie nagrody „Złote Ogniwo”

 9. Informacja o wyniku naboru na stanowisko
  Specjalisty ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 10. Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 11. Lista wyłonionych realizatorów na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia – konkurs z dn. 18 listopada 2022r.

 12. Wykaz placówek obcojęzycznych