Aktualności

 1. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROJEKT LUSTRO. Oferta dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

 2. Szkolenie dla pedagogów psychologów

 3. Zarządzenie nr 40/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 4. Komunikat dotyczący egzaminów na certyfikat specjalisty/konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

 5. W dniach 17 – 19.10.2023 r. w Sopocie odbędzie się Konferencja dla pracowników placówek wsparcia dziennego pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

 6. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 7. ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

 8. Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

 9. Seminarium dla realizatorów programu FreD Goes Net 4-6.10.2023 r.

 10. Pracownik Sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełny etat)

 11. Szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD Goes Net 19-22.09.2023 r.

 12. Lista zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025, zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia z terminem składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku