Aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ws. unieważnienia otwartego konkursu na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2 lutego 2024 r. o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 3. Informacja dotycząca miejsca i terminu egzaminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 5. Stanowisko KCPU w sprawie finansowania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów

 6. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Instytut Nowej Kultury

 7. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Wiosna 2024, w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.

 8. Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2023 r.

 9. Lista wniosków na realizację zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z dnia 25 stycznia 2024 r. z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego 2024 r.

 10. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 11. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 12. Szanowni Państwo,Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyjmuje zgłoszenia na materiały edukacyjne dla nauczycieli, realizatorów programów profilaktycznych dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.