Aktualności

 1. 𝐁𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐥𝐞̨𝐠𝐧𝐢𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐢 𝐩𝐨ł𝐨𝐳̇𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐳𝐚𝐤𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞 𝐅𝐀𝐒𝐃.

 2. BEZPŁATNE SZKOLENIE:„Rola i zadania ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Specjalista/Młodszy specjalista w Dziale Programów Lokalnych i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 4. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym, bezpłatnym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 5. Szkoleniu dla terapeutów uzależnień z zakresu FASD – edycja 2023.

 6. Bezpłatne szkolenie stacjonarne pn. Praktyczne aspekty terapii par i rodzin z problemami uzależnień.

 7. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NOWYCH REALIZATORÓW„PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

 8. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista / Młodszy Specjalista w dziale programów lokalnych i przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

 9. Komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie uzależnień.

 10. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023 N(dla szkoleń rozpocz. od 2020r.)

 11. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023(dla szkoleń KBPN rozpocz. do końca 2019r.)

 12. Szkolenie dla lekarzy„Skuteczna pomoc pacjentowi oparta na metodach Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dialogu Motywującym”