Aktualności

 1. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 2. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 3. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 4. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

 5. Webinar Fundacji Błękitny Krzyż – szkolenie specjalizacyjne

 6. Akredytacja dla trzech kolejnych programów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 7. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)

 8. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej, ogólnopolskiej 3-dniowej konferencji „Od interwencji do skutecznej pomocy, czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”, adresowanej do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

 9. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że 28.03.2024 r. ze względu na wewnętrzne szkolenie dla pracowników KCPU związane z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta, sekretariat przy. ul. Dereniowej 52/54 będzie czynny w godz. 8:00 – 11:00.Po godzinie 11:00 zapraszamy do sekretariatu w siedzibie przy ul. Al. Jerozolimskie 155 piętro II pok. 204.

 10. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie organizacji egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji PARPA WIOSNA 2024, które odbędą się w dniach 3,4,5,6 kwietnia 2024 r.

 11. Projekt „Pomoc psychologiczna dla społeczności Głuchych w Polsce”

 12. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ws. unieważnienia otwartego konkursu na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom