Aktualności: Szkolenia i konferencje

 1. Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

 2. Rekrutacja na szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD goes net

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net.

 3. Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla przyszłych realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie z podstaw Dialogu Motywującego dla nowych realizatorów programu CANDIS w dniach 26 – 27 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

 4. KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

  W dniach 27-28 września 2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.

 5. Harmonogram części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji wiosna 2022

  KOMISJA 1Iwona Niewiadomska – przedstawicielka Krajowego Centrum, przewodnicząca Komisji,Krzysztof Czekaj – przedstawiciel Krajowego Centrum,Piotr Adamiak – przedstawiciel podmiotu szkolącego,Kazimierz Jarzębski – przedstawiciel podmiotu szkolącego. KOMISJA 2Czesław Czabała – przedstawiciel Krajowego Centrum, przewodniczący Komisji,Bogusława Bukowska – przedstawiciel Krajowego Centrum,Elżbieta Rachowska – przedstawicielka podmiotu szkolącego,Magdalena Kotyza – przedstawicielka podmiotu szkolącego; Harmonogramy dostępne są do pobrania.

 6. Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza na bezpłatną konferencję

  „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sporcie – rekomendacje dla klubów sportowych”, która odbędzie się w 9 czerwca 2022r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 7. Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV.

  Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach on-line odbywających się raz w […]

 8. Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodziców i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem

  Podstawowy cel szkolenia to zwiększenie wiedzy rodziców oraz opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii oraz strategii postępowania oraz wsparcie rodziny w procesie wychowywania dziecka z FASD.

 9. Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

  Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci.

 10. Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Profilaktyka i Terapia Uzależnień Behawioralnych”

  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym Profilaktyka i Terapia Uzależnień Behawioralnych.

 11. Zapraszamy na konferencję szkoleniową w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych

  W dniach 04 – 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież.

 12. Szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych przygotowujące realizatorów rekomendowanego programu Projekt Lustro

  MJRConsulting i trenerzy NODN Sophia zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych na szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Projekt Lustro.