Szkolenie dla realizatorów spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla grupy sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 r.ż.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie dla realizatorów spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla grupy sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 r.ż.

czytaj dalej

Cele szkolenia:

 • przygotowanie realizatorów procedury profilaktyczno-edukacyjnej przygotowanej do pracy z grupą sprzedawców napojów alkoholu/właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
 • wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie ograniczania dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 r.ż.;
 • upowszechnienie materiałów edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów oraz procedury szkoleniowej w zakresie ograniczania dostępności alkoholu dla osób poniżej 18 r.ż.

W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, jak również osoby, które pragną rozpocząć aktywność w tym temacie.

Termin szkolenia: 16 – 18 listopada 2022 r.

Miejsce szkolenia: Grudziądz

Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowca: Szkolenie będzie prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w pracy z grupami sprzedawców napojów alkoholowych, jednego ze współautorów procedury szkoleniowej.

Planowana liczba uczestników: 20 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych;
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji
 • działań/programów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży/dorosłych;
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą/dorosłymi;
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień).

Szkolenie obejmuje około 18 godzin zajęć dydaktycznych (ze względu na ogólnopolski charakter szkolenia zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13.00 i kończą ostatniego dnia szkolenia również około godziny 13.00). Szczegółowy program szkolenia zostanie przesłany osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3.11.2022 r.,
 • dokumenty zgłoszeniowe należy czytelnie wypełnić w całości, wydrukować, podstemplować, podpisać, a następnie przesłać w formie skanu na adres: – w temacie wiadomości proszę umieścić treść: „ Nazwisko Imię Zgłoszenie szkolenie 2022”

Każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone (prosimy o sprawdzenie jakości oraz kompletności przesyłanych dokumentów).

Przyjęcie na szkolenie:

 • zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań,
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia,
 • Krajowe Centrum zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów,
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 7.11.2022 r.
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie 10.11.2022 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja),
 • nocleg.

Dane kontaktowe:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Tel.: (22) 641 15 01 Fax. (22) 641 15 65

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Robert Frączek, Gł. Specjalista ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

tel. 22 250 63 48


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

 2. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa…

 3. Szkolenie„Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do…

 4. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów…