Aktualności

 1. Informacja o wyniku naboru na stanowisko
  Młodszego Specjalisty ds. Lecznictwa w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 2. Ogłoszenie z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 10 stycznia 2023 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2023 r. i kontynuowanych w 2024 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień.

 3. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 6 marca 2023 roku ws. informacji o dofinansowaniu kosztów szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnień, w części superwizja kliniczna rozpoczętej w 2023 roku

 4. Zaproszenie do udziału w PROJEKCIE LUSTRO

 5. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza do udziału w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Integralnej

 6. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:
  Młodszego Specjalisty/Specjalisty ds. Profilaktyki i Edukacji Publicznej

 7. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 N (szkolenia rozpoczęte od 2020r.)

 8. ZARZĄDZENIE NR 15/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27 lutego 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji WIOSNA 2023 r.

 9. Komunikat z dnia 23 lutego 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 10. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

 11. Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

 12. Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem