Aktualności

 1. Instytut Nowej Kultury ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej, ogólnopolskiej 3-dniowej konferencji „Od interwencji do skutecznej pomocy, czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej”, adresowanej do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

 2. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że 28.03.2024 r. ze względu na wewnętrzne szkolenie dla pracowników KCPU związane z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta, sekretariat przy. ul. Dereniowej 52/54 będzie czynny w godz. 8:00 – 11:00.Po godzinie 11:00 zapraszamy do sekretariatu w siedzibie przy ul. Al. Jerozolimskie 155 piętro II pok. 204.

 3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie organizacji egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji PARPA WIOSNA 2024, które odbędą się w dniach 3,4,5,6 kwietnia 2024 r.

 4. Projekt „Pomoc psychologiczna dla społeczności Głuchych w Polsce”

 5. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ws. unieważnienia otwartego konkursu na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom

 6. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2 lutego 2024 r. o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 7. Informacja dotycząca miejsca i terminu egzaminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 8. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 9. Stanowisko KCPU w sprawie finansowania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów

 10. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Instytut Nowej Kultury

 11. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Wiosna 2024, w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.

 12. Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2023 r.