Aktualności

 1. ZARZĄDZENIE NR 50/2023 Dyrektora KCPU z dnia 26 września 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy certyf. w sesji JESIEŃ 2023 N.(dla szkoleń KBPN od 2020r.)

 2. ZARZĄDZENIE NR 49/2023 Dyrektora KCPU z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 35/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 13 maja 2022r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji egzaminu końcowego prowadzonego w ramach szkoleń w dziedzinie uzależnień, przeprowadzanego przez KCPU (dla szkoleń KBPN od 2020r.)

 3. ZARZĄDZENIE NR 46/2023 Dyrektora KCPU z dnia 18 września 2023 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej na egzamin końcowy w sesji JESIEŃ 2023 r.( dla szkoleń KBPN do końca 2019r.)

 4. Zarządzenie nr 45 /2023 Dyrektora KCPU z dnia 18 września 2023 roku ws. wprowadzenia procedur i zasad organizacji egzaminu końcowego certyf. przeprowadzanego przez KCPU w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków ( dla szkoleń KBPN do końca 2019r.)

 5. Z przyjemnością informujemy, że dniu 1.09.2023 Fundacja Vis Salutis otrzymała od Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 6. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 7. Z przyjemnością informujemy, że dniu 1.09.2023 Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień otrzymało od Ministra Zdrowia akredytację na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 8. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 października 2023 r. w sprawie organizacji egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji PARPA JESIEŃ 2023, które odbędą się w dniach 6,7,8,9 listopada 2023r.

 9. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 9 października 2023 roku ws. wyników części pisemnej egzaminu końcowego -sesja JESIEŃ 2023 N(dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020r.)

 10. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Jesień 2023, w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.

 11. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierowcyKrajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 12. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko kierowcy Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom: