Aktualności

 1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.

 2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.

 3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N- dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.

 4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N-dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.

 5. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI JESIEŃ 2023, 9 GRUDNIA 2023 ROKU- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.

 6. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.

 7. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 listopada 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023- dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.

 8. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu)

 9. Dystrybucja broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową!”

 10. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna”

 11. Lista ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 w ramach celu operacyjnego nr 2, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, z terminem składania ofert do dnia 29 września 2023 roku.

 12. Staże kliniczne w ścieżce szkolenia PARPA – nie dłużej niż do 31 grudnia 2023r.