Aktualności

 1. ZARZĄDZENIE NR 63/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w roku 2024 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

 2. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: dwóch pracowników sekretariatu (pełny etat)

 3. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że w dniu 20.12.2023 roku od godziny 8:00 do godziny 16:00 sekretariat w siedzibie przy ul. Dereniowej 52/54 będzie nieczynny w związku z przeprowadzeniem prac przebudowy rozdzielni elektrycznych w lokalu przy ul. Dereniowej 52/54 w Warszawie.Interesantów zapraszamy do sekretariatu przy ul. Al. Jerozolimskie 155 w Warszawie w godzinach od 8:00 do 16:00. Piętro 2 pok. 204.Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

 4. Zarządzenie nr 60/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 5. Zarządzenie nr 61/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 12.12.2023

 6. Na stronie www.kcpu.gov.pl jest już dostępny aktualny informator z terminami egzaminów certyfikacyjnych w ścieżce PARPA na rok 2024. Znajdą tam również Państwo regulamin przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego, zasady sporządzania studium przypadku oraz wzory dokumentów.

 7. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI JESIEŃ 2023N 16-17 GRUDNIA 2023r. (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020r.)

 8. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 9. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO z terminem składania wniosków do dnia 16 października 2023 r.

 10. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.

 11. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.

 12. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w sesji JESIEŃ 2023 N- dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.