Aktualności: Ogłoszenia

 1. W dniach 17 – 19.10.2023 r. w Sopocie odbędzie się Konferencja dla pracowników placówek wsparcia dziennego pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

 2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 3. ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 1 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej

 4. Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

 5. Seminarium dla realizatorów programu FreD Goes Net 4-6.10.2023 r.

 6. Szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD Goes Net 19-22.09.2023 r.

 7. Lista zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025, zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia z terminem składania wniosków do dnia 30 czerwca 2023 roku

 8. 𝐁𝐞𝐳𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐞 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐥𝐞̨𝐠𝐧𝐢𝐚𝐫𝐞𝐤 𝐢 𝐩𝐨ł𝐨𝐳̇𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐳𝐚𝐤𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞 𝐅𝐀𝐒𝐃.

 9. BEZPŁATNE SZKOLENIE:„Rola i zadania ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy domowej”.

 10. Zaproszenie na szkolenie w imieniu Instytutu Nowej Kultury zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowym, bezpłatnym Szkoleniu dla pielęgniarek i położnych z zakresu FASD. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

 11. Szkoleniu dla terapeutów uzależnień z zakresu FASD – edycja 2023.

 12. Bezpłatne szkolenie stacjonarne pn. Praktyczne aspekty terapii par i rodzin z problemami uzależnień.