Aktualności: Ogłoszenia

 1. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NOWYCH REALIZATORÓW„PROGRAMU WSPOMAGANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH”

 2. Komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie uzależnień.

 3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023 N(dla szkoleń rozpocz. od 2020r.)

 4. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 czerwca 2023r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień- sesja JESIEŃ 2023(dla szkoleń KBPN rozpocz. do końca 2019r.)

 5. Szkolenie dla lekarzy„Skuteczna pomoc pacjentowi oparta na metodach Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dialogu Motywującym”

 6. Szkolenie„Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych”

 7. Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w odpowiedzi na konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 28 lutego 2023 roku.

 8. Bezpłatne szkolenia dla nowych realizatorów programu profilaktycznego „Unplugged”

 9. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2023N 24-25 czerwca 2023r. (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r)

 10. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 11. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2023 N( dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)

 12. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 5 czerwca 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do części ustnej egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2023 N( dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)