Aktualności: Ogłoszenia

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że 28.03.2024 r. ze względu na wewnętrzne szkolenie dla pracowników KCPU związane z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta, sekretariat przy. ul. Dereniowej 52/54 będzie czynny w godz. 8:00 – 11:00.Po godzinie 11:00 zapraszamy do sekretariatu w siedzibie przy ul. Al. Jerozolimskie 155 piętro II pok. 204.

 2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie organizacji egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji PARPA WIOSNA 2024, które odbędą się w dniach 3,4,5,6 kwietnia 2024 r.

 3. Projekt „Pomoc psychologiczna dla społeczności Głuchych w Polsce”

 4. Informacja dotycząca miejsca i terminu egzaminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 5. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20 marca 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień- sesja WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)

 6. Stanowisko KCPU w sprawie finansowania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy dla policjantów

 7. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w sesji Wiosna 2024, w tzw. starej ścieżce szkolenia PARPA.

 8. Listy wniosków na realizację w latach 2024-2026 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku konkursu ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2023 r.

 9. Lista wniosków na realizację zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z dnia 25 stycznia 2024 r. z terminem składania wniosków do dnia 9 lutego 2024 r.

 10. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 11. Szanowni Państwo,Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyjmuje zgłoszenia na materiały edukacyjne dla nauczycieli, realizatorów programów profilaktycznych dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.

 12. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej