Aktualności: Ogłoszenia

 1. Program Rozwoju Osobistego – rekrutacja

 2. W związku z działaniami podjętymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz troską o wzmocnienie systemu ochrony małoletnich, uprzejmie informujemy o trwającej procedurze powoływania członków Zespołu ds. analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze najwyższe standardy związane z tematem ochrony małoletnich, zachęcamy Państwa do rozważenia zgłoszenia kandydatury.

 3. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 4. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

 5. Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji dla osób niesłyszących będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, w kierunku rozwiązywania problemów związanych z tą relacją.

 6. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 18 grudnia 2023 roku.

 7. Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, określonych w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, złożonych w odpowiedzi na konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM z terminem składania wniosków do dnia 30 września 2023 roku.

 8. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 12 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 (N) ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 9. Fundacja Poza Schematami zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów REKOMENDOWANEGO programu profilaktycznego„Wspólne kroki w Cyberświecie”

 10. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 stycznia 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 ( dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)

 11. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracownika sekretariatu w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 12. Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 8 stycznia 2024 r. o zmianie w opisie zadania nr 5 oraz zadania nr 7 w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.